دیدگاه جنسیتی در بین مردان افغان – سریال خط سوم – طلوع

همکاران ما

سریال خط سوم، سریال افغانی که از تلویزیون طلوع نشر می شود. داستانی جوانانی با فرهنگ های مختلف و از اقوام گونه گو که جهان بینی ها و سلیقه های شخصی شانرا تصمیم می گیرند، آنان در گیر تضاد ها و چالش های جدیی هستند که نظم زندگی شان را برهم زده است.

تشکر از رای شما
31%
Rates : 22
6 years ago 4756 Views
همکاران ما