اعلان کاریابی در سایت سکسی گپ

سایت سکسی گپ، کلیپ های سکسی افغانی را با شرایط ذیل میخرد:

 

 

۱) گذاشتن یک ورق چاپ شده با ادرس سایت سکسی گپ به انگلیسی و فارسی.

 

۲) حداقل در ویدیو ۱ دقیقه صحبت به زبان فارسی/پشتو شده باشد.

 

۳) کلیپ ها تکراری نباشد، بعد از بررسی کپی نبودن کلیپ ها خریداری میشود.

 

۴) وجود چهره ی افراد در ویدیو الزامی نیست. بدون چهره نیز میشود.

 

۵) متقاضی باید حداقل ۱۸ ساله باشد.

 

۶) سکسی گپ برای هر دقیقه ویدیو ۲ دالر میدهد. یعنی هر ۱۰ دقیقه ویدیو ۲۰ دالر میباشد.

 

۷) حداقل پیسه برای دریافت ۵۰ دالر میباشد.

 

علاقه مندان میتوانند برای اطلاعات بیشتر و فرستادن ویدیو به ایمیل admin@gap3xy.com به تماس شوند.

همکاران ما